Socialt ansvarstagande & utbildning

 • Samhällsnyttig verksamhet inom Halmstads kommun
 • Bidrag skall avse ett seriöst projekt eller en seriös verksamhet ledd av en därtill lämplig person.
 • Ett bidrag behöver inte bestå av pengar, det kan lika väl vara kompetensrelaterat.
 • Föreningen bör normalt vara ensam bidragsgivare eller en bland ett fåtal bidragsgivare (Föreningen får inte försvinna i ”bruset”).
 • Bidrag bör normalt inte omfatta ett flertal år, utan vara ett stöd för nyskapande.
 • Krav på slutredovisning efter genomfört projekt skall alltid ställas. 

Exempel på projekt:

 • Stöd till WoW - Women On Wednesday
 • Moving on
 • Koll på hoj, cykelparkering i city
 • Dansprojekt på skolor
 • Sopprojekt, städning Norre Katts Park av 8-klassare
 • Ökat Samhällsengagemang, möteskostnader brottsförebyggande åtgärder
 • Jobbprojekt Näringsliv, arbeten till föräldrar med barn i riskzon

Rapporter:

ESF slutrapport Moving On 190731

Slututvärdering Moving On 1900618

Barnrättsveckan 2018
BRV bilaga 1

Agape rapport - en betraktelse om året som gått

Delutvärdering Moving On

Utvärdering av ESF-Projektet Moving  On

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »