Kriterier för EkonomiprisET

Kriterier

Halmstads Handelsförening vill uppmuntra, uppmärksamma och inspirera goda exempel inom den ekonomiska världen, företag med en positiv ekonomisk utveckling.

Företag med minst fem (5) anställda och en omsättning på minst fem (5) Mkr. Aktiebolag och Handelsbolag, verksamma inom Halmstads kommun.

Företaget ska ha;

  • positiva resultat under de senaste tre (3) åren och ha framtidspotential
  • omsättnings- och resultattillväxt, med hänsyn tagen till konjunkturella svängningar
  • god soliditet
  • god sysselsättningstillväxt
  • vara ett föredöme

Med detta pris vill Halmstads Handelsförening uppmuntra och uppmärksamma företag med välskött ekonomi och god tillväxt.

En nomineringskommitté väljer först ut tre företag, därefter utses en vinnare.

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »