WOW - Women On Wednesday

Handelsföreningen är en stolt sponsor till WOW - Women On Wednesday

WOW, är ett kvinnligt nätverk med syfte att hjälpa mer eller mindre nyanlända familjer att komma in i det svenska samhället och ut på arbetsmarknaden.

WOW består av över 100 deltagare varav hälften är svenskar och hälften är invandrare.

 Verksamhet

 1. Luncher

 WOW träffas som grupp en gång i månaden. Vi äter lunch tillsammans och vid varje tillfälle håller en av deltagarna en personlig presentation för gruppen och vi har även ett gemensamt diskussionsämne. Syftet med lunchträffarna är för deltagarna att lära känna varandra samt att skapa en större förstålelse för människors olikheter och situationer genom att få insikt i många olika människors liv samtidigt som vi ökar varandras kontaktnät.

 2. Guidning till jobb och utbildning

 WOW blev snabbt ett komplement till andra verksamheter såsom exempelvis arbetsförmedlingen och studievägledningen. Vi hjälps åt med jobbsökningsprocessen, exempelvis intervjuträning, CV-skrivande, första kontakten till potentiell arbetsgivare och guidning till olika utbildningar.

 3. Systerprogram

 Vi har 22 systerpar i WOW där vi parat ihop oss två och två för att lära känna varandra bättre genom möten på tu man hand. För att underlätta matchning och göra systerträffarna lättsamma så testar vi nu fem olika ”aktivitetsgrupper” där systerparen kan ingå gemensamt – bokcirkel, matlagningsgrupp, promenadgrupp, kreativ/konst-grupp och en mammagrupp.

 4. Språkkurs

 Vi erbjuder svenskaundervisning, främst för de kvinnor som ännu inte fått sitt uppehållstillstånd och som därför inte har rätt att gå på SFI. Detta sker 10-12 veckor per termin med 4 timmars undervisning/vecka.

 Resultat

WOW har hittat en modell för att

- effektivt få personer att gå från arbetslöshet till arbete

- engagera etablerade svenskar i in integrationsprocessen

 Vi har

- Bidragit till 18 anställningar och 8 yrkesutbildningsplatser.

- Haft 67 gemensamma träffar (februari 2017)

- Bidragit med två terminers språkträning á 4h/vecka.

- Engagerar över 120 personer som bidrar till en bättre integration och har 22 systerpar.

 

Innovationen i att få människor att komma ut i arbete bygger på tre principer:

1. Vi skapar ett brett nätverk med kvinnor i olika

åldrar, olika yrkesgrupper och olika

samhällsklasser

2. Vi utgår ifrån kvinnorna i första hand, därefter

deras barn och män

3. Vi hjälper en familj i taget, inte alla på en gång

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »