Till Kommunstyrelsen om Jordkonst

Till Kommunstyrelsen i Halmstad                               

 

Styrelsen för Halmstads Handelsförening vill härmed föreslå att Halmstads kommun tar upp frågan igen om att uppföra en Konsthall i Bastionen.

För c:a 20 år sedan fanns det (som bekant) ett mycket intressant förslag benämnt "Jordkonst".

 

En intressant Konsthall i city skulle helt klart starkt bidraga till att det blir ett mer levande centrum året om. Detta skulle positivt påverka de som driver näringslivsverksamhet i city

samt naturligtvis vara mycket bra för alla kommunens invånare och turister. Det ligger ju för övrigt helt i linje med kommunens målsättning att bli en upplevelse- o. kulturstad.

Vidare så ger det på sikt också fler arbetstillfällen i vår kommun.

 

Vi vill gärna nämna att Halmstads Handelsförening arbetar för att skapa ett bra klimat för både handel och näringsliv. (se vår webbsida: www.halmstadshandelsforening.org )

 

Vi vill också påverka i samhällsfrågor gällande Halmstads utveckling. Därför erbjuder vi oss att bli en remissinstans till kommunen i frågor som ligger i linje med vår målsättning.

 

Halmstads Handelsförening har också ett antal aktiva grupper som arbetar med frågor inom: Kultur & Miljö, Stadsbyggnad & Kommunikation samt Socialt ansvarstagande & utbildning.

 

Till sist vill vi också nämna att Handelsföreningen varje år delar ut stipendier till studerande inom handel och ekonomi som är födda och/eller uppvuxna i Halmstad. 

Vi delar också årligen ut Det Stora Ekonomipriset till ett företag i Halmstads kommun.

 

Det är vår förhoppning att kommunstyrelsen skall ta upp frågan om Konsthall i Bastionen och även inse värdet av att närmare samverka med vår förening.

 

För Styrelsen i Halmstads Handelsförening

 

Halmstad 2013-02-11

 

 

Anders Stegmark

Ordförande

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »