Till Kommunstyrelsen ang. skolan

      HALMSTADS

HANDELSFÖRENING

      Grundad 1847

  

Halmstad 2014-04-08                                                    Kommunstyrelsens ordförande                                                                                                                             Carl Fredrik Graf
                                                                                           Kommunstyrelsen
                                                                                           Halmstads Kommun

 

Synpunkter på för- o grundskoleverksamheten i Halmstads Kommun             

 

Undertecknade har reagerat på skolverksamheten i kommunen genom att läsa om och lyssna på missnöje från flera håll. Även den nationella kritiken mot skolan har inverkat.

 

Vi har inte tagit någon ställning till politiska uttalanden eller önskningar utan endast genom att informera oss om kommunens åtaganden i skolfrågor via hemsidan,  via personal inom skolans område, genom egen erfarenhet med arbete i förskolan och som delaktiga i visst skolarbete.

 

Vi vill framhålla våra synpunkter och ser gärna ett svar om hänsyn kommer att beaktas till dessa.

 

Barnens bästa skall alltid gälla – barnkonventionen.

Lika tillgång och likvärdig utbildning i hela kommunen.

Närhet till för- o grundskola skall gälla för hela kommunen. Särskild hänsyn till barn t o m klass 5.

Många barn har en svår hemmiljö och behöver trygghet redan i förskolan, fler pedagoger.

Det måste bli häftigare att vara duktig i skolan, att gå i skolan är en förmån.

Skolmåltiden måste vara fullvärdig.

 

Viktigt att återskapa lärarnas förtroende.

Otryggheten om kortsiktiga nedläggningar av skolor måste bort.

Mer tid för undervisning.

Bättre betalt lockar fler bra lärare till kommunens skolor.

Attitydförändring, högre förväntningar på elevernas ansträngningar.

Ledarskapet, rektorerna måste ha ett tydligt ledarskap.

 

Varje år finns ca 80 ungdomar som inte klarar gå ur nionde klass.

Tidiga insatser förebygger detta.

 

Det är dags att ta långsiktiga lösningar, investering i skolan ger flerfaldigt tillbaka.

Halmstad har tre hjärtan i sin vision, kunskapsstaden med skolan är ett viktigt hjärta.

 

Debatten i Sverige om skolan är livlig och det är positivt och många löften från politiker ges.

Halmstad har dock att bestämma sin egen väg och vi ser med tillförsikt inte bara löften utan väl finansierade insatser för en bättre för- o grundskola i Halmstads kommun.

 

Halmstads Handelsförening har som inriktning att påverka i samhällsfrågor och ser skolan som ett mycket viktigt område för utvecklingen och framtiden i kommunen. Föreningen ger sitt stöd till ovanstående synpunkter och vill understryka vikten av att prioritera för- o grundskolan.

 

Halmstads Handelsförening

För gruppen Socialt ansvarstagande och utbildning.

 

Sven Eriksson        Kerstin Johansson        Lennart Paulson         Hans-Erik Jonsén

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »