Till Kommunstyrelsen ang. Bastionen

     HALMSTADS
HANDELSFÖRENING
     Grundad 1847

 

 

Kommunstyrelsen
Halmstads Kommun

 

Ang. Bastionen I Norre Katts park

 Halmstads Handelsförening har som bekant engagerat sig starkt i frågan:
-att nu måste det hända något med Bastionen och Norre Katts park.

Vi har bl.a. lyft fram det gamla förslaget om en Konsthall i Bastionen benämnt "Jordkonst"
Detta förslag hade utsetts som vinnare i en arkitekttävling bland 168 förslag.
Enligt juryn vann förslaget för sitt "unika samspel. mellan konst , arkitektur , befästning- och parkmiljö samt för dess upplevelselika och stimulerande inre miljö" .

Halmstads Handelsförening har vidare tagit del av vad Whites arkitekters vision för nya Bastionen , benämns "Dialogen ".
Vi tror att det skulle gå att förena dessa förslag på ett intressant sätt.

Norre Katts park, Bastionen och Norre Port utgör således en viktig historisk och grönt
parkrum i centrala Halmstad. Vi är övertygade om att parken kan utvecklas till en attraktiv mötesplats året om och starkt bidra till ett mer levande centrum. Detta är också i överens- stämmelse med vad som beskrivs i kommunens centrumutvecklingsplan "Stadens hjärta".

Utöver en attraktiv oas för kommunens invånare och besökare torde även
näringslivsutvecklingen i hela kommunen -inte bara city- påverkas på att positivt sätt.

Det är därför av största vikt att det nu verkligen händer något.

Vi vill därför nu veta på vilket sätt kommunen har tagit intryck av det hela samt i så fall
-hur ser framtidsplanerna ut för Bastionen och Norre Katts park.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Halmstads Handelsförening
Halmstad 2014-02-20

 

Anders Stegmark                      Birgitta Johansson                     Bertil Nilsson
Ordf.                                          v. Ordf                                       Kultur&Miljögruppen

Halmstads Handelsförening kommer att fortsätta att verka för ett bra klimat för både handel
och näringsliv. www.halmstad shandelsforening.org

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »