Jordkonst-svar från Halmstads Kommun

Halmstads handelsförening c/o Stegmark

Bjö rkängsgatan 5

302 39 HALMSTAD


Halmstad  2013-05-20

 

Halmstads kommun har tagit del av Halmstads handelsförenings brev daterat 2013-02-11 ang. centrum utveckling och förändring av Bastionen. För närvarande har kommunen inte slutgiltigt tagit beslut om framtida användning av Bastionen. Kommunala medel finns för närvarande inte avsatta i budget för omdaning av området då andra centrumprojekt prioriterats.

I femklöverns förslag till planeringsdirektiv finns en öppning för en omprövning av en prioriteringsordning beroende på hur de olika centrumprojekten kan komma att utvecklas. Medel finns avsatta i fem klöverns förslag till planeringsdirektiv för tillbyggnad av Hallands konstmuseum. Det ligger inte i planen att placera en ny konsthall på någon annan plats än i anslutning till Hallands konstmuseum.

 

Angående Halmstads handelsförenings förslag att bli remissinstans i samhällfrågor så har kommunen inte en generell lista med remissinstanser utan remitterar till de som är berörda i olika frågor i huvudsak enligt Plan- och bygglagens regler då det gäller samhällsbyggnadsfrågor.

 

Kommunen uppskattar handelsföreningens engagemang och föreningen är alltid välkommen att lämna förslag eller yttrande oavsett o m ni är formell remissinstans .

  

För kommunstyrelsen

 

 

Carl Fredrik Graf 

Kommunstyrelsens ordförande

 

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »