Debattartikel Bastionen

Debattartikel i HP

 

NU måste det hända något med Norre Katts park och Bastionen.

 

Det har under lång tid diskuterats många förslag på hur man skulle kunna utveckla Norre Katts park med Bastionen till en attraktiv mötesplats i Halmstad. Trots att det finns en enighet om behovet att göra något med parken, har ingenting hänt. Nu är det dags att något händer!

Norre Katts park med Bastionen och Norre Port utgör en viktig historisk plats och ett fantastiskt grönt parkrum i centrala Halmstad. Vi är övertygade om att parken kan utvecklas till en attraktiv mötesplats året om och starkt bidra till ett mer levande centrum. Detta är också i överensstämmelse med vad som beskrivs i centrumutvecklingsplanen ”Stadens hjärta”. Utöver en attraktiv oas för kommunens invånare och besökare torde även  näringslivsutvecklingen i hela kommunen –inte bara i city - påverkas på  ett positivt sätt.

Halmstads Handelsförening har i flera skrivelser till kommunen lyft frågan om Norre Katts park och Bastionen. För ca 25 år sedan presenterades ett intressant förslag till utveckling av parken, benämnt ”Jordkonst”. Detta förslag omfattade en konsthall i Bastionen och utsågs som vinnare i en arkitekttävling bland 168 olika förslag. Enligt juryn vann förslaget Jordkonst  för sitt ”unika samspel mellan konst, arkitektur, befästning- och parkmiljö samt för dess upplevelserika och stimulerande miljö”. Tyvärr beslutade kommunfullmäktige med knapp majoritet att inte verkställa detta utmärkta förslag.

I dagarna har nu White arkitekter redovisat sin vision för Norre Katts park och Bastionen. Förslaget, som kallas ”Dialogen”, presenterades i tidningen 7 Dagar den 25 september. Vi  tror att det skulle gå  att på ett intressant sätt förena White arkitekters vision med ”Jordkonst”. Denna möjlighet borde snarast utredas närmare.

Halmstads Handelsförening verkar för ett bra klimat för handel och näringsliv i Halmstad kommun. Vi anser att utvecklingen av Norre Katts park med Bastionen är en väsentlig del i detta.

Nu är det dags att agera!

Styrelsen i Halmstads Handelsförening

Anders Stegmark, Styrelseordförande

www.halmstadshandelsforening.org

Bli Medlem


Alla är hjärtligt välkomna som medlem i Halmstad Handelsförening. Ju fler medlemmar vi är, ju större möjlighet har vi att påverka.

Bli medlem »

Ekonomipriset


Halmstads Handelsförening delar ut Ekonomipriset på Galan för Halmstads näringsliv då företagsamheten i kommunen hyllas.

Ekonomipriset »